images

One thought on “histoires anciennes

 1. Ait menguellet dit dans sa chanson
  Aya vridh !!

  Ma tecfid mmel-iyi-d kan
  TezriḌ nekk idek i necfa
  Di later-ik ayen i yɛeddan
  Nekk yeǧǧa-id ccama
  Maɛni kul lwaqt s zzman
  Zzman ur as-nezmir ara
  Nettru ɣef lweqt i d aɣ-yeǧǧan
  Nezra ur d-ittuɣal ara

  Taslent-nni i d ak-yeɣlin
  Nejreɣ-d ssegs tacita
  Tecfa asmi i nɛedda di sin
  Tura gezmen-tt si lǧedra
  Qedren-tt-id wid ur nessin
  Ur qudren ayen teẓṛa
  Ssusem a yul-iw id-ittmektin
  Ayen akken i yɛeddan yekfa

  Ahat tebɣiḍ ad teẓṛeḍ
  Ay abrid id aɣ-icfan
  Ahat tebɣiḍ ad teẓṛeḍ
  S anga id-aɣ ḍegṛen wussan
  Bedleɣ mačči d win i tessneḍ
  Nettat iɣdeṛ-itt laman
  Nɣil nefraḥ ziɣ neɣleḍ
  Nemger-d irebbi n wurfan

  Iẓra-k nettḥadar-iten
  Nekk yid-sen nleḥḥu s laɛqel
  Amar wid id aɣ d-isellen
  Nugad yewɛar lbaṭel

  Yella wi id aɣ-d-idɛan wissen
  Mi nɛedda aɣ d-imuqel
  Ruḥet ncallah ferqeɣ-ken
  yedɛa-aɣ rebbi yeqbel

Répondre à Ait Annuler la réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>